30 Juinrockhal
Image default
Architecture

Wat is oppervlakteruwheid?

Oppervlakteruwheid is een interessante meetmethode. Oppervlakteruwheid, vaak gewoon afgekort als ruwheid, is een bepaald component dat wordt gebruikt voor het berekenen van oppervlaktestructuur. Oppervlaktestructuur wordt door afwijkingen in de richting van een normaalvector van een oppervlak in haar ideale vorm gekwantificeerd. Wanneer deze afwijking groot is, dan is de oppervlaktestructuur ruw, wanneer ze klein is, dan is de oppervlaktestructuur glad. Oppervlakteruwheid speelt een vrij belangrijke rol wanneer het aankomt op het bepalen van de interactie van een object met de daadwerkelijke omgeving. Het is een vrij ingewikkeld component, maar wij gaan het proberen zo beknopt en eenvoudig mogelijk uit te leggen.

Het mag dan wel zo zijn dat een hoge oppervlakteruwheid vaak ongewenst is, dit is behoorlijk moeilijk te beheersen, en het kan aanzienlijk kostbaar zijn binnen de product. Het is namelijk zo dat het verminderen van de oppervlakteruwheid de productiekosten verhoogt, en dat is iets wat bedrijven juist zo veel mogelijk willen beperken, om de productiekosten in verhouding tot de omzet, zo hoog mogelijk te houden, ofwel, een zo hoog mogelijke winstmarge. Hogere productiekosten resulteren vaak in een ‘’trade-off’’, russen de kosten van een component qua productie, en zijn applicatie.

De ruwheid kan worden gemeten door middel van een handmatige vergelijking die bedoelt is voor het berekenen van de oppervlakteruwheid, maar hier zijn ook speciale instrumenten voor die het nog veel makkelijker maken, deze worden tegenwoordig bijna altijd gehanteerd, omdat dit enorm veel tijd bespaart. Je gaat tegenwoordig een rekensom die je even snel moet uitrekenen sneller berekenen met je telefoon, dan dat je dit tegenwoordig even uit je hoofd doet.
Ruwheid kan ook worden berekend op een profiel of op een oppervlak, de parameters van een profiel (Ra en Rq), worden vaker gebruikt. De waarden die de parameters voor ruwheid geven zijn significanter.
Iedere ruwheid wordt berekend middels en formule voor de beschrijving van het oppervlak. Er zijn 3 soorten verschillende formules die het meest worden gebruikt, eentje waarbij je de RMS van een profiel kunt berekenen binnen de lengte van de bemonstering, je hebt er een waarbij je de absolute helling van het profiel berekend, binnen de bemonsteringslengte, en als laatste hebt je er een waarbij de delta i kan worden berekend volgens SME B46.1en een 5e orde Savitzky-Golay afvlakfilter. Deze formules zijn op internet te vinden met een uitgebreide uitleg, maar tegenwoordig wordt er dus steeds vaker gewoon apparatuur gebruikt, omdat voor het goed kunnen gebruik van de formules veel kennis nodig is, en dan nog, het perfect uitvoeren van een berekening kost ook veel tijd.

https://vangeenen.nl/rvs-slijpen/